Theo PGS-TS Nguyễn Tiến Quyết, so với  phương pháp mổ cổ điển, kỹ thuật này có ưu điểm là lấy gần như toàn bộ sỏi nằm ở đường mật trong gan và giúp bệnh nhân sớm hồi phục.
N.Dung