Theo ông Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, kết quả bước đầu này đã mở ra hướng điều trị mới, ưu việt hơn so với phương pháp mổ hở, vi phẫu trước đây. Tuy nhiên, ông Tiến cũng cho rằng đây chưa phải là kết quả cuối cùng bởi khi bệnh nhân thụ thai trở lại mới có thể nói là thành công. Trước đó, bằng phương pháp vi phẫu thuật Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng đã giúp khoảng 60% phụ nữ triệt sản được làm mẹ sau khi đến khám và điều trị.
N.Dung