Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh cho biết ngày 17-8, toàn tỉnh ghi nhận 19 ca mắc Covid-19 mới có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng tại các huyện: Lương Tài, Gia Bình và TP Bắc Ninh.

Phát hiện 19 ca mắc Covid-19 nguy cơ lây nhiễm cộng đồng - Ảnh 1.

Trong đó, tập trung chủ yếu tại huyện Lương Tài với 16 ca gồm: thôn Đông Hương (1 ca), thôn Đạo Sử (4 ca), thôn Tân Dân (2 ca) và thôn Phượng Giáo (1 ca) thuộc thị trấn Thứa; thôn Thanh Hà, xã An Thịnh (1 ca); thôn Lạng Khê, xã Tân Lãng (1 ca); thôn Tháp Dương, xã Trung Kênh (1 ca); thôn Ngọc Trì, xã Bình Định (2 ca); thôn Tĩnh Xá, xã Phú Hòa (2 ca) và thôn Lai Đông, xã Trung Chính (1 ca).

Huyện Gia Bình ghi nhận 1 ca tại thôn Ngăm Lương, xã Lãng Ngâm; TP Bắc Ninh ghi nhận 2 ca tại Khu Lãm Trại, phường Vân Dương và Khu 5, phường Đại Phúc.

Tính đến 18 giờ 17-8, toàn tỉnh Bắc Ninh có 1.782 ca mắc Covid-19.

Phát hiện 19 ca mắc Covid-19 nguy cơ lây nhiễm cộng đồng - Ảnh 2.
B.H.Thanh