Trong đó, có đến hơn 44.000 mẫu (gần 13%) không đạt. Qua thanh tra, Cục ATVSTP cũng phát hiện lượng lớn mẫu thực phẩm chứa các chất cấm như phẩm màu, formaldehyt, Rhodamine B...

Ngoài ra, Cục ATVSTP còn phát hiện tân dược trong thực phẩm chức năng, hóa chất cấm trong thực phẩm chức năng như Sibutramin, Pyroxicam, Sildenafil, Dexamethazone. . 

D.Thu