Tối 29-11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết tính từ 16 giờ ngày 28 đến 16 giờ ngày 29-11, địa phương này ghi nhận thêm 84 ca Covid-19.

Trong đó, 37 ca phát hiện ở cộng đồng (Tam Kỳ 19 ca, Núi Thành 8 ca, Tiên Phước 4 ca, Điện Bàn 2 ca, Phú Ninh 1 ca, Thăng Bình 1 ca, Quế Sơn 1 ca, Bắc Trà My 1 ca)  và 47 ca đã được giám sát, cách ly từ trước. Đáng chú ý, có 20 ca đang làm việc và liên quan công ty may mặc YS Vina thuộc KCN Trường Xuân, phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ.

Cụ thể, Hiệp Đức có 28 ca đã được giám sát, cách ly từ trước (Bình Lâm 3 ca, Phước Gia 2 ca, Phước Trà 12 ca, Quế Thọ 1 ca, Sông Trà 10 ca).

Quảng Nam thêm 37 F0 cộng đồng, 20 ca liên quan Công ty YS Vina - Ảnh 1.

Hàng chục ca Covid-19 liên quan đến công ty YS Vina

Tam Kỳ 20 ca, gồm 19 ca cộng đồng (An Mỹ 2 ca, An Phú 1 ca, An Sơn 3 ca, An Xuân 1 ca, Tam Ngọc 1 ca, Tam Phú 3 ca, Tam Thanh 3 ca, Tân Thạnh 1 ca, Trường Xuân 4 ca) và 1 ca đã được giám sát tại Hòa Thuận. Trong số này, 13 ca đang làm việc và liên quan Công ty may mặc YS Vina.

Núi Thành có 11 ca, gồm 8 ca cộng đồng (Tam Anh Nam 1 ca, Tam Hòa 1 ca, Tam Tiến 3 ca, Tam Xuân 1 có 3 ca) và 3 ca đã được giám sát (Tam Nghĩa 2 ca, Tam Quang 1 ca). Trong số này, 5 ca đang làm việc và liên quan Công ty YS Vina.

Đại Lộc có 9 ca đã được giám sát (Đại Hiệp 1 ca, Đại Hưng 5 ca, Đại Minh 1 ca, Đại Sơn 2 ca); Điện Bàn có 4 ca, gồm 2 ca cộng đồng ở Điện Nam Trung, Điện Trung và 2 ca đã được giám sát tại Điện Minh.

Bắc Trà My có 1 ca cộng đồng ở xã Trà Giang; Phú Ninh có 1 ca cộng đồng ở xã Tam Thái. 2 ca này đều đang làm việc tại Công ty YS Vina.

Tiên Phước có 4 ca cộng đồng ở xã Tiên Hà. Quế Sơn có 3 ca, gồm 1 ca cộng đồng ở Quế Xuân 2 và 2 ca đã được giám sát tại Quế Mỹ, Quế Xuân 2. 

Huyện Thăng Bình có 3 ca, gồm 1 ca cộng đồng tại xã Bình Nam và 2 ca đã được giám sát tại Bình An, Bình Sa.

Từ ngày 18-7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 2.952 ca Covid-19. Trong đó, 844 ca phát hiện ở cộng đồng, 1.670 ca lây nhiễm thứ phát, 319 ca xâm nhập từ các tỉnh và 119 ca nhập cảnh.

Tr.Thường