Tối 28-11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, cho biết từ 16 giờ chiều 27 đến 16 giờ chiều 28-11, tại Quảng Nam ghi nhận 64 ca Covid-19 mới. Trong đó, 13 ca cộng đồng (Tam Kỳ 5 ca, Núi Thành 2 ca, Phú Ninh 2 ca, Tiên Phước 2 ca, Thăng Bình 1 ca, Quế Sơn 1 ca)  và 51 ca đã được giám sát, cách ly từ trước.

Cụ thể, Hiệp Đức có 17 ca đã được cách ly (Bình Lâm 5 ca, Phước Gia 1 ca, Phước Trà 4 ca, Quế Thọ 2 ca, Sông Trà 3 ca, Tân Bình 2 ca).

Tiên Phước 10 ca, có 2 ca cộng đồng tại Tiên Cảnh và Tiên Hà, 8 ca đã được cách ly (Tiên Cẩm 5 ca, Tiên Hà 2 ca, Tiên Phong 1 ca).

Quảng Nam thêm 64 F0, có 13 ca cộng đồng, một số ca là học sinh - Ảnh 1.

Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có ca Covid-19

Tam Kỳ 6 ca, có 5 ca cộng đồng ở phường An Mỹ, 1 ca đã được cách ly tại phường An Sơn.

Quế Sơn 6 ca, có 1 ca cộng đồng ở xã Quế Xuân 2 và 5 ca đã được cách ly (Hương An 1 ca, Quế An 1 ca, Quế Châu 2 ca, Quế Xuân 1 có 1 ca).

Duy Xuyên 6 ca đã được cách ly (Duy Sơn 3 ca, Duy Trinh 1 ca, Duy Trung 1 ca, thị trấn Nam Phước 1 ca).

Thăng Bình 5 ca gồm 1 ca cộng đồng ở xã Bình An, 4 ca đã được cách ly (Bình An 2 ca, thị trấn Hà Lam 2 ca).

Phú Ninh 4 ca gồm 2 ca cộng đồng ở xã Tam Đàn và Tam  Đại, 2 ca đã được cách ly tại Tam  An và Tam Lãnh.

Núi Thành 4 ca gồm 2 ca cộng đồng tại Tam Anh Nam và Tam Hòa, 2 ca đã được cách ly tại Tam Tiến.

Điện Bàn 3 ca đã được cách ly tại Điện An; Đại Lộc 1 ca đã được cách ly tại Đại Phong; Nam Trà My 1 ca đã được cách ly tại Trà Dơn; Nông Sơn 1 ca đã được cách ly tại Sơn Viên.

Trong số các ca bệnh ghi nhận ngày 28-11, có học sinh Trường THCS Quế Xuân (huyện Quế Sơn) và Trường THCS Nguyễn Khuyến (huyện Núi Thành).

Trần Thường