Nhiều kỹ thuật cao có chi phí lớn được BHYT chi trả (chụp PET/CT tại BV Bạch Mai)

Nhiều kỹ thuật cao có chi phí lớn được BHYT chi trả (chụp PET/CT tại BV Bạch Mai)

Ngày 17-12 ông Phạm Lương Sơn- Trưởng ban thực hiện chính sách y tế (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) cho biết năm 2013 quỹ BHYT chi hơn 39.000 tỉ đồng cho hoạt động khám chữa bệnh trong tổng số thu quỹ BHYT trên 40.000 tỉ đồng. Trong số này tiền chi cho thuốc BHYT chiếm 60,5%. 

Cũng theo ông Sơn, trái với các dự đoán bội chi trước đó do giá dịch vụ y tế được điều chỉnh, quỹ BHYT năm 2013 dự kiến kết hơn 1.000 tỉ đồng. 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết từ năm 2010, quỹ BHYT bắt đầu kết dư trở lại, riêng năm 2012 quỹ kết dư gần 13.000 tỉ đồng, năm 2011 gần 9.000 tỉ đồng.

Theo lộ trình thực hiện tiến tới BHYT toàn dân sẽ đổi mới cơ chế tài chính theo hướng đầu tư trực tiếp cho người thụ hưởng dịch vụ y tế thông qua hình thức hỗ trợ tham gia BHYT, nhằm giảm tỉ lệ chi tiêu y tế trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình từ 50% xuống còn 40% vào năm 2020.

Thống kê cho thấy tỉ lệ dân số tham gia BHYT tăng từ 58,2% (2009) lên 66,8% (2012), tương đương tăng 9,24 triệu người, bình quân tăng 2,8%/năm đã góp phần cải thiện tình trạng của Quỹ BHYT từ bội chi sang kết dư hàng tỉ đồng, đảm bảo chi trả kịp thời chi phí khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT.