Nhóm nghiên cứu đã tham khảo dữ liệu của 6,6 triệu cư dân Ontario từ 20 đến 85 tuổi và theo dõi hơn 10 năm, trong đó khoảng 95% người sống cách xa lộ chính dưới 1 km. Qua thời gian này, có 243.611 người bị dementia. Phân tích cho thấy khoảng 7%-10% tổng số bệnh nhân dementia bị xác định có yếu tố nguyên nhân góp phần từ việc sống gần trục lộ chính. Tỉ lệ nguy cơ bị dementia càng giảm dần đối với cư dân sống càng xa xa lộ hơn. Theo đó, người sống cách xa lộ 50 m hoặc ngắn hơn có tỉ lệ mắc bệnh cao hơn 7% hoặc hơn nữa so với những người không bị ô nhiễm khói bụi giao thông. Tỉ lệ này giảm dần ở mức 4% đối với cư dân sống trong khoảng cách 50-100 m và còn 2% ở trong khoảng 101-200 m so với xa lộ. Nguy cơ bị dementia được xem là không tăng đáng kể ở những người sống cách xa lộ hơn 200 m.

Sống gần xa lộ dễ có khả năng sa sút trí tuệ Ảnh: MEDICAL NEWS TODAY
Sống gần xa lộ dễ có khả năng sa sút trí tuệ Ảnh: MEDICAL NEWS TODAY

Thành phần chủ yếu có thể bị xem gây ô nhiễm giao thông là nitrogen dioxide, bụi và tiếng ồn. Một số nghiên cứu trước đây từng nêu khả năng có mối liên quan giữa tình trạng phơi nhiễm ô nhiễm giao thông với bệnh lý về suy thoái thần kinh.

Trúc Lâm