Đây là một chương trình khá thường xuyên của 2 đơn vị, diễn ra trong nhiều năm gần đây. Mỗi năm có khoảng 100 chiếc xe lăn, xe lắc tay được trao tặng theo danh sách người nghèo khuyết tật cần phương tiện mưu sinh do các đại lý bán vé số đề xuất.

A.Thư