Các đoàn thanh tra sẽ tập trung kiểm tra bằng cấp chuyên môn của thầy thuốc, giá thuốc, giá khám bệnh, nội dung quảng cáo... Ngành y tế cũng sẽ rà soát, chấn chỉnh công tác xét duyệt cấp giấy phép hành nghề YHCT tại địa phương; tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra bất ngờ tại một số nơi để tránh tình trạng phòng khám YHCT có sai phạm nhưng tìm cách đối phó.

Trước đó, các đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm tại một số phòng khám YHCT tư nhân, chủ yếu là quảng cáo không đăng ký hoặc quá mức cho phép, bán thuốc cao hơn giá niêm yết hoặc thuốc chưa được cấp phép lưu hành.

 

D.Thu