Khai mạc Đại hội, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết kết hợp quân dân y là nét đặc thù của y tế Việt Nam, đã phát huy được vai trò trong suốt các cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước, trở thành truyền thống quý báu của y tế Việt Nam. Kết hợp quân dân y huy động sự tham gia của các lực lượng, các địa phương và của nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp. Trong tình hình hiện nay kết hợp quân dân y vẫn giữ nguyên giá trị trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và bộ đội.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên mô hình kết hợp quân dân y rất hiệu quả trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và bộ đội, đặc biệt là giúp người dân ở vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay từ cơ sở. Việc kết hợp quân dân y là giải pháp hữu hiệu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và các tình huống khẩn cấp. Dịch Covid-19 là một ví dụ điển hình, khi quân đội đã đóng vai trò rất lớn trong kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh ở các vùng biên giới; quản lý hàng chục ngàn người cách ly, góp phần quan trọng cùng Chính phủ và ngành y tế chống dịch.

Thành lập Hội Quân dân y Việt Nam - Ảnh 1.

"Bộ Y tế đánh giá cao thành tích mà các cán bộ, chiến sĩ quân y và dân y các thế hệ đã cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và xây dựng tiềm lực y tế quốc phòng. Sáng kiến thành lập Hội Quân dân y Việt Nam được sự đồng thuận cao của Bộ Nội vụ, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan", Thứ trưởng Tuyên nói.

Hội Quân dân y Việt Nam được thành lập nhằm đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên trong việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn kỹ thuật, thực hiện tốt nhiệm vụ để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, công bằng, trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và lực lượng vũ trang, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Kết hợp quân dân y phát huy được những điểm mạnh, hạn chế những điểm yếu  của mỗi bên (quân y, dân y), gắn kết, huy động được sự tham gia của các lực lượng, các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương và của nhân dân, từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp.

Với sự chỉ đạo phối hợp chặt chẽ nhuần nhuyễn của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, kết hợp quân dân y đã từng  bước phát triển, theo sát và phục vụ nhiệm vụ cứu chữa thương bệnh binh, nhân dân trong thời chiến, chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và bộ đội thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân y và dân y đã phát huy tinh thần sáng tạo, tính trách nhiệm, tinh thần nhiệt huyết sẵn sàng nhận nhiệm vụ và cống hiến quên mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Diệu Thu