Ngoài việc xử phạt bằng tiền, Thanh tra Sở Y tế còn tịch thu toàn bộ các loại thuốc trên để tiêu hủy. Cùng ngày, Thanh tra Sở Y tế còn xử phạt một nhà thuốc ở quận 2 với mức 2.000.000 đồng vì đã kinh doanh kem Young One Pearl Cream được sản xuất tại Thái Lan nhưng không có số đăng ký.

N.Phương