Theo kết luận thanh tra, từ tháng 1 đến tháng 6-2011, thanh tra Sở Y tế Tiền Giang phát hiện kế toán Tô Văn Dũng đã lập ủy nhiệm chi để chuyển tiền vào tài khoản của 5 cá nhân với số tiền 1,3 tỉ đồng.
 

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Tiền Giang
 
Các cá nhân này cho biết đã rút tiền trả ngược lại cho kế toán Dũng và “đối tượng khác”. Thanh tra kiểm tra các hóa đơn đã thanh toán thì có đến 38 hóa đơn được thanh toán nhiều lần (từ 2 đến 6 lần).
 
Ngoài ra, đoàn thanh tra còn phát hiện 58 ủy nhiệm chi không còn lưu giữ tại bệnh viện với tổng số tiền gần 3,2 tỉ đồng; 4 ủy nhiệm chi chỉ có chữ ký của giám đốc bệnh viện Trần Thị Thật, không hề có chữ ký kế toán, để thanh toán số tiền là 323 triệu đồng.
M.Sơn