Sáng 13-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) phát thông báo mới nhất về việc hướng dẫn cách ly và xử lý y tế đối với người tiếp xúc vòng 1 và 2 tại TP. Cụ thể:

Người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (người tiếp xúc vòng 1):

- Cách ly ngay tất cả người tiếp xúc gần tại cơ sở cách ly tập trung ít nhất 21 ngày kể từ khi vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối với ca bệnh xác định.

- Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày đầu, ngày thứ 7, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung.

Nếu người cách ly có tiếp xúc gần hoặc đi cùng phương tiện với ca bệnh Covid-19 thì thực hiện xét nghiệm ngày đầu, ngày thứ 5, ngày thứ 10, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung.

Người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (người tiếp xúc vòng 2):

- Cách ly tại nhà chờ kết quả xét nghiệm PCR của người tiếp xúc vòng 1:

+ Nếu kết quả xét nghiệm PCR của người tiếp xúc vòng 1 dương tính với SARS-CoV-2 thì chuyển cấp cách ly người tiếp xúc vòng 2 lên thành người tiếp xúc vòng 1.

+ Nếu kết quả xét nghiệm PCR của người tiếp xúc vòng 1 âm tính với SARS-CoV-2 thì người tiếp xúc vòng 2 được kết thúc việc cách ly.

Thông báo mới nhất về cách ly đối với người tiếp xúc vòng 1 và 2 tại TP HCM - Ảnh 1.

Quy định trên được thực hiện theo quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 7-8-2020 và văn bản số 2505/SYT-NVY ngày 6-5-2021.

Thông báo mới nhất về cách ly đối với người tiếp xúc vòng 1 và 2 tại TP HCM - Ảnh 2.
NGUYỄN THẠNH