Công ty TNHH Phát triển khoa học sinh vật Khang Lực, Công ty TNHH Dược phẩm Kim Lan Thanh Hải, Công ty TNHH Dược phẩm Tam Phổ Thanh Hải, Xưởng sản xuất nội tạng Chaster Thanh Hải, Công ty TNHH Đơn Đông, Trung tâm Nghiên cứu thuốc Nhật Thông, Xưởng sản xuất Sai Đạt Nhĩ (Trung Quốc)... Ngoài ra, còn có 3 loại nước uống kém chất lượng là Xuyên Kỳ, Đỉnh Khang, Kim Dương và 1 loại thuốc chứa độc tố gây tụt huyết áp cho người sử dụng là Tế thế hàng lục nguyên phòng giao.
N.Dung