Chiều 25-6, cập nhật mới nhất, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) công bố số điểm phong tỏa do liên quan dịch Covid-19 trên địa bàn TP đến thời điểm này là 498 điểm. 

TP HCM: 498 điểm phong tỏa Covid-19, tăng 84 điểm mới trong 1 tuần - Ảnh 1.

TP HCM tăng thêm 84 điểm phong tỏa chỉ trong vòng 1 tuần (Ảnh HOÀNG TRIỀU)

Theo HCDC, cách đây một tuần, trên địa bàn TP có 414 điểm phong tỏa thì nay, tính đến 14 giờ ngày 25-6, con số này đã lên thành 498, tăng thêm 84 điểm phong tỏa mới. HCDC sẽ tiếp tục cập nhật các điểm phong tỏa từng giờ, từng ngày. 

Hiện danh sách các điểm phong tỏa trên địa bàn TP như sau: 

TP HCM: 498 điểm phong tỏa Covid-19, tăng 84 điểm mới trong 1 tuần - Ảnh 2.

pt1

TP HCM: 498 điểm phong tỏa Covid-19, tăng 84 điểm mới trong 1 tuần - Ảnh 3.

pt2

TP HCM: 498 điểm phong tỏa Covid-19, tăng 84 điểm mới trong 1 tuần - Ảnh 4.

pt3

TP HCM: 498 điểm phong tỏa Covid-19, tăng 84 điểm mới trong 1 tuần - Ảnh 5.

pt4

TP HCM: 498 điểm phong tỏa Covid-19, tăng 84 điểm mới trong 1 tuần - Ảnh 6.

pt5

TP HCM: 498 điểm phong tỏa Covid-19, tăng 84 điểm mới trong 1 tuần - Ảnh 7.

pt6

TP HCM: 498 điểm phong tỏa Covid-19, tăng 84 điểm mới trong 1 tuần - Ảnh 8.

pt7

TP HCM: 498 điểm phong tỏa Covid-19, tăng 84 điểm mới trong 1 tuần - Ảnh 9.

pt8

TP HCM: 498 điểm phong tỏa Covid-19, tăng 84 điểm mới trong 1 tuần - Ảnh 10.

pt9

TP HCM: 498 điểm phong tỏa Covid-19, tăng 84 điểm mới trong 1 tuần - Ảnh 11.
NGUYỄN THẠNH