Theo đó, cập nhật mới nhất lúc 18 giờ hôm nay, 21-2, cho thấy nhiều tỉnh/thành phố đã được xóa tên khỏi danh sách giám sát.

TP HCM: Hướng dẫn mới nhất người về từ vùng dịch Covid-19 - Ảnh 1.
TP HCM: Hướng dẫn mới nhất người về từ vùng dịch Covid-19 - Ảnh 2.
TP HCM: Hướng dẫn mới nhất người về từ vùng dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Thông báo phòng chống dịch Covid-19 mới nhất từ TP HCM

NGUYỄN THẠNH