Hướng đi này giúp làm nâng cao năng lực trạm y tế để tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, không đi theo hướng chuyển đổi trạm y tế trở thành một phòng khám chuyên khoa hay một bệnh viện thu nhỏ.

Theo Sở Y tế, nếu như số lượng bệnh viện (hiện có 133 bệnh viện) và phòng khám chuyên khoa, đa khoa (7.000 phòng khám) ở TP vẫn tiếp tục tăng nhanh thì số trạm y tế phường, xã vẫn không thay đổi (310 trạm). Đáng chú ý, đã có trạm y tế phải quản lý sức khoẻ trên 100.000 dân. Số trạm không thay đổi nhưng nhân viên mỗi trạm lại đang có xu hướng giảm do nghỉ việc do việc nhiều, lương thấp. TP HCM hiện có trên 10 triệu dân nhưng chỉ có khoảng 1.700 nhân viên y tế phường, xã.

Do đó về lâu dài, Sở Y tế tiếp tục kiến nghị xem xét sửa chữa Luật Khám, chữa bệnh liên quan đến trạm y tế. Theo đó, cần xem xét chuyển đổi phân bổ trạm y tế theo địa giới hành chính (phường, xã, thị trấn) sang phân bổ theo số dân cư trên địa bàn (như mỗi 10.000-20.000 dân cần có một trạm y tế). 

H.Yến