Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, trước bối cảnh người dân từ các địa phương quay trở lại TP làm việc sau Tết, ngày 19-2, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức đã ký ban hành công văn về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay. 

Lãnh đạo UBND TP HCM đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng mức cảnh giác cao nhất đối với dịch Covid-19; phải xem công tác phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm là nhiệm vụ trọng tâm; huy động, phân công lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 ngay từ những ngày đầu năm 2021.

TP HCM nâng mức cảnh giác cao nhất phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Công tác cách ly tập trung ở TP HCM

Tất cả sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức trên địa bàn TP HCM phổ biến, chỉ đạo đơn vị mình và tất cả đơn vị trực thuộc, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, học tập. Đặc biệt, tuân thủ đeo khẩu trang, thường xuyên vệ sinh khử khuẩn; bố trí, sắp xếp các quy trình lao động, làm việc đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống dịch bệnh, không tụ tập đông người nhưng vẫn đảm bảo nhân lực phục vụ hoạt động. Nghiêm túc, tự giác khai báo y tế nếu đi về từ vùng dịch, liên hệ thông báo ngay cho chính quyền và y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra theo hướng dẫn cụ thể của ngành y tế.

Công văn cũng nêu rõ các sở, ban, ngành chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở nghiêm túc thực hiện các bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19 đối những lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh do UBND TP HCM ban hành; triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo Sổ tay "Hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới" của Bộ Y tế. Các khu công nghiệp tập trung, doanh nghiệp phải có phương án phòng chống dịch phù hợp khi tiến hành hoạt động sản xuất.

NGUYỄN THẠNH