Ngày 28-10, Sở Y tế TP HCM có văn bản về việc chi trả các chi phí khám chữa bệnh cho cơ sở y tế ngoài công lập tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 trong thời gian chờ hướng dẫn từ các bộ ngành trung ương. 

TP HCM trả chi phí cho cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị Covid-19 - Ảnh 1.

Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 Hoàn Mỹ Thủ Đức. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Theo đó, về nguyên tắc thực hiện việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho bệnh nhân Covid-19 do ngân sách nhà nước bảo đảm. Về chi phí điều trị các bệnh khác trong quá trình điều trị Covid-19 thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh

Trước mắt, ngân sách nhà nước thanh toán cho các cơ sở y tế ngoài công lập chi phí điều trị bệnh Covid-19 theo mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh được Bộ Y tế quy định. Đối với nội dung chưa được kết cấu trong giá dịch vụ khám, chữa bệnh nêu trên thì thanh toán theo chi phí thực tế phát sinh nhưng phải đảm bảo định mức chi và mức giá thanh toán tương đương với mức thực hiện của cơ sở y tế công lập. 

Phần chênh lệch giữa chi phí ngân sách nhà nước thanh toán và chi phí thực tế phát sinh trong điều trị bệnh Covid-19 tại các cơ sở y tế ngoài công lập; các cơ ty tế ngoài công lập cân đối thực hiện (bao gồm cả việc cho phép các cơ sở y tế ngoài công lập thỏa thuận với bệnh nhân để bù đắp cho phí)

Trong trường hợp bệnh nhân cam kết tự nguyện chỉ toàn bộ chi phí điều trị (không sử dụng ngân sách nhà nước), cho phép các cơ sở y tế ngoài công lập thực hiện cam kết tự nguyện của bệnh nhân để trang trải chi phí. 

Chi phí liên quan đến điều trị bệnh Covid-19 do ngân sách nhà nước chi trả cho người bệnh gồm chi phí cách ly y tế, trong đó có tiền ăn và chi phí sinh hoạt là 120.000 đồng/người bệnh/ngày. Về chi phí mai táng (nếu có) là 17 triệu đồng/ ca.

Chi hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch cũng sẽ do ngân sách nhà nước chi trả. 

Theo Sở Y tế, trên cơ sở các nội dung hướng dẫn trên và thực tế tinh hình khám chữa bệnh tại cơ sở y tế, các cơ sở y tế ngoài công lập lập dự toán kinh phí hoặc báo cáo chi phí gửi về Sở Y tế trước ngày 10-11-2021 để được xem xét, tạm ứng các khoản chi phí thuộc phạm vi chi trả của ngân sách nhà nước. 

TP HCM hiện có khoảng 95 cơ sở y tế tham gia điều trị Covid-19, trong đó có 11 bệnh viện tư nhân với quy mô hơn 1.000 giường. 

Trước đó, UBND TP có nhiều kiến nghị gửi Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Chính phủ về cơ chế tài chính cho các bệnh viện tư nhân trong điều trị Covid-19.

Hải Yến