Nghiên cứu mới cho thấy dùng trà thường xuyên có thể giúp giảm thiểu nguy cơ suy thoái nhận thức do tuổi giàẢnh: activities to share

Nghiên cứu mới cho thấy dùng trà thường xuyên có thể giúp giảm thiểu nguy cơ suy thoái nhận thức do tuổi giàẢnh: activities to share

Nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu của 957 người gốc Trung Quốc ở độ tuổi trên 55 và theo dõi trong vòng 7 năm. Việc dùng trà và chức năng nhận thức được họ tham khảo 2 năm/lần. Cuối cùng, họ phát hiện 72 trường hợp bị rối loạn nhận thức - thần kinh.

Phân tích cho thấy những người dùng trà thường xuyên có tỉ lệ nguy cơ bị suy thoái nhận thức thấp hơn 50% so với nhóm ít khi uống trà. Đáng lưu ý hơn, đối với nhóm người sở hữu gien APOE e4 - vốn bị xem là gien liên quan tới nguy cơ mắc bệnh Alzheimer - thì tỉ lệ bị suy thoái nhận thức ở người có dùng trà thấp hơn đến 86% so với người cùng sở hữu gien này nhưng không uống trà. Lợi ích từ trà được ghi nhận ở cả người dùng trà xanh, trà đen và trà ô long.

Trúc Lâm