Trong đó, thừa cân và béo phì ở trẻ em dưới 5 tuổi tăng 6,2 lần. Thừa cân và béo phì bà mẹ có con dưới 5 tuổi tăng gần gấp đôi (từ 3% lên 5,8%). Thừa cân và béo phì của phụ nữ  trong độ tuổi sinh đẻ tăng từ 4,6% lên 7,9%.
 

Dù mới xuất hiện nhưng tình trạng thừa cân, béo phì  có xu hướng tăng nhanh ở nông thôn. Nguyên nhân do trẻ em được nuôi dưỡng không đúng cách, sử dụng thức ăn nhanh, thiếu thời gian và địa điểm cho hoạt động thể lực, vui chơi...

D.Thu