Trong tình trạng thực vật bệnh nhân vẫn nhận ra người thân
Bệnh nhân trong tình trạng thực vật vẫn có thể nhận biết người thân

Lâu nay người ta vẫn cho rằng bệnh nhân ở tình trạng thực vật hoàn toàn không ý thức được những gì xảy ra xung quanh. Theo đó, họ không thể suy nghĩ, liên hệ với môi trường xung quanh, nhận thức được sự hiện diện của người thân cũng như không có cảm xúc hoặc cảm nhận được gì ngay cả sự khó chịu.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu do TS Haggai Sharon và cộng sự đã sử dụng phương pháp hình ảnh cộng hưởng từ chức năng (fMRI) nhằm theo dõi hoạt động não của những bệnh nhân trải qua tình trạng sống thực vật từ 1 - 3 tháng sau khi hồi tỉnh và phát hiện nhiều điều bất ngờ.

Các nhà khoa học này đã theo dõi dòng chảy ở não của bệnh nhân nhằm phát hiện hoạt động thần kinh ở một số vùng chuyên biệt. Họ phát hiện nhiều bệnh nhân trong tình trạng thực vật vẫn có khả năng tưởng tượng ra một công việc gì đó khi được yêu cầu và thậm chí có thể biểu hiện sự chấp nhận hay không chấp nhận.

Quan trọng hơn, khi một vài bệnh nhân được cho xem hình ảnh bạn thân hoặc người trong gia đình thì những khu vực ở não có liên hệ đến cảm xúc và thông tin về tiểu sử của họ kích hoạt. Các nhà khoa học cho rằng đây là phát hiện mang tính đột phá, cho thấy một số bệnh nhân sống trong tình trạng thực vật vẫn có thể ghi nhận, phân loại chi tiết thông tin thị giác và liên hệ thông tin đó với ký ức.

Nhóm nghiên cứu hy vọng rằng công trình của họ có thể giúp chữa trị và chăm sóc tốt hơn dạng bệnh nhân sống trong tình trạng thực vật, chỉ còn có ý thức tối thiểu.

Tr. Lâm (Theo MNT)