Hầu hết các cơ sở chưa được cấp giấy phép không đảm bảo các điều kiện về an toàn bức xạ. Đa số người trực tiếp điều khiển máy X quang chỉ được đào tạo từ lớp kỹ thuật viên X quang do Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức; chưa có chứng chỉ đào tạo an toàn bức xạ. Về giới hạn liều, chỉ có 10/14 cơ sở đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định, số cơ sở còn lại đều vượt tiêu chuẩn cho phép. Phòng đặt máy X quang của một số cơ sở có diện tích nhỏ hơn quy định; không có kính chì, yếm chì cho người điều khiển máy; không có đèn hiệu và biển cảnh báo bức xạ; nội quy phòng X quang, quy trình vận hành máy cũng như bản đánh giá an toàn bức xạ theo quy định chưa được các cơ sở thực hiện đầy đủ.

Nguyên nhân của tình trạng này là do đa số nhân viên điều khiển máy chủ quan, có phần xem nhẹ vấn đề an toàn bức xạ. Sự phối hợp giữa ngành y tế và các ngành chuyên môn có liên quan để thực hiện công tác đào tạo, tuyên truyền về an toàn bức xạ thiếu thường xuyên; tiến độ cấp phép an toàn bức xạ của cơ quan quản lý nhà nước còn chậm.

(Theo TTXVN)