Thống kê cho thấy trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, có hơn 9.000 viên chức y tế xin nghỉ việc, trong số này nhiều người chuyển sang làm việc cho các cơ sở y tế tư nhân.

PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, nêu ví dụ ở Đắk Lắk có 150 viên chức y tế chuyển từ công sang tư hoặc chuyển sang lĩnh vực khác nhưng đây không phải là chảy máu chất xám. Bởi dù làm việc ở cơ sở y tế công hay tư thì họ vẫn phục vụ, chăm sóc sức khỏe người dân.

Đồng tình quan điểm này, PGS-TS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Dược TP HCM, phân tích: Nếu như một bác sĩ ở bệnh viện công nhưng điều kiện làm việc không tốt, khi sang bệnh viện tư có cơ hội phát triển, phát huy được năng lực hơn, giúp cho người dân nhiều hơn thì đây không phải là chảy máu chất xám. Nhưng đứng ở góc độ người quản lý, nếu chi phí đào tạo nhân sự sử dụng nguồn của bệnh viện, nhà nước sau khi ra trường và làm việc một thời gian, họ chuyển sang bệnh viện tư thì có thể xem là chảy máu chất xám.

"Ở bệnh viện tôi, những người mong muốn ra đi, tôi sẽ ủng hộ. Nhưng muốn như thế thì bệnh viện phải có nguồn lực lớn, khi một người ra đi sẽ là cơ hội cho họ cũng là cơ hội cho những người sau" - ông Bắc nói.

Ở góc độ khác, GS-TS Nguyễn Anh Trí, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, cho rằng hiện nay sự phối hợp giữa y tế tư nhân và công lập không tốt vì cơ chế chưa rõ ràng, cần khắc phục thì mới tận dụng hết được hiệu suất của nguồn nhân lực. Không những y tế công thiếu người mà y tế tư cũng đang thiếu nhân lực.

Để khắc phục vấn đề này, luật sư Phạm Văn Học, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ), đưa ra đề xuất thành lập Trung tâm nhân lực. Trung tâm này sẽ gánh vác 3 nhiệm vụ chính. Thứ nhất: liên doanh, liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để đào tạo, đào tạo lại cho đội ngũ nhân viên y tế. Thứ hai: mở rộng các quan hệ quốc tế tiến tới ký các hợp đồng chuyển giao kỹ thuật, tham gia các chương tình đào tạo quốc tế... Thứ ba: quản lý nguồn nhân lực hiện có tại các bệnh viện tư nhân thuộc hiệp hội, trên cơ sở đó có thể điều tiết ngắn hạn, dài hạn giữa các bệnh viện thừa và thiếu. Kiến nghị với Bộ Y tế cho phép nhân viên y tế ngoài công lập có thể làm việc bán thời gian tại các cơ sở y tế công lập.

Nguyễn Thuận