Các ưu đãi cho khách hàng gồm:

Số tiền vay theo nhu cầu, thời gian vay lên đến 7 năm, thủ tục đơn giản, nhận kết quả vay trong vòng 24 giờ, phương thức vay và phương thức trả nợ linh hoạt theo yêu cầu và chu kỳ kinh doanh.

P.Nhung