Đây là giải thưởng uy tín do các tập đoàn, doanh nghiệp toàn cầu bình chọn, được thực hiện qua các cuộc khảo sát toàn diện về lĩnh vực quản lý tiền tệ toàn cầu.

Để được bình chọn giải thưởng này, HDBank đã được sự đánh giá cao vì có nhiều ưu thế về các giải pháp quản lý tiền mặt trong quản trị thanh khoản, các khoản phải thu và phải trả; hiểu biết tốt về chiến lược kinh doanh, mục tiêu và yêu cầu trước khi đề xuất các giải pháp quản lý tiền mặt cho doanh nghiệp; có năng lực về công nghệ điện tử và trực tuyến tốt; có năng lực tìm kiếm các dịch vụ quản lý tiền mặt bên ngoài tốt cho doanh nghiệp.
 
Theo các tiêu chí xét chọn giải thưởng, Euromoney chọn 3 đơn vị xuất sắc nhất của mỗi quốc gia để trao giải. Tại Việt Nam, HDBank là 1 trong 3 ngân hàng được vinh danh cùng với HSBC và CitiBank. 
M.Anh