Đến nay, đa số các tổ chức phát hành thẻ đã xây dựng biểu phí và báo cáo về NH Nhà nước, tuân thủ đúng khung mức phí dịch vụ thẻ ATM theo quy định. Cụ thể, phí rút tiền mặt ATM nội mạng nhiều NH thương mại miễn phí, 2 đơn vị mức phí từ 200 - 500 đồng/giao dịch và 10 đơn vị áp dụng mức phí tối đa 1.000 đồng/giao dịch.
 
Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số tổ chức phát hành thẻ chưa báo cáo mức phí dịch vụ thẻ ATM nên NH Nhà nước tiếp tục có công văn nhắc nhở việc báo cáo trước ngày 28-2. Đơn vị nào báo cáo chậm phải chịu trách nhiệm trước thống đốc và quy trách nhiệm cụ thể, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm.
L.Anh