TIN MỚI NHẤT:

TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ GIAI CẤP CÔNG NHÂN

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Tạo điều kiện để giai cấp công nhân phát triển toàn diệnThứ Hai, 13/01/2014 14:09 GMT+7

Tạo điều kiện để giai cấp công nhân phát triển toàn diện

(NLĐO) - Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, vừa ký ban hành Kết luận số 79-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TW ngày 28-1-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân (CN) Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".