Bộ tách gồm ấm trà, ly, đĩa và chén đựng sữa hoặc đường. Theo báo Anh Daily Mail, chiếc tách cao 6 mm, còn ấm trà cao 14 mm. Cả bộ tách bé xíu này có giá đến 137 bảng Anh và sẽ được trưng bày tại Trung tâm Triển lãm quốc gia Birmingham trong cuộc triển lãm những đồ vật thu nhỏ Miniatura trong 2 ngày 17 và 18-3 tới.
Gia Hòa