Con chip này cho phép bệnh nhân nhận ra đồ vật bằng mắt của mình. Công trình nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B.

 
Giáo sư Eberhart Zrenner cho biết đa số những người tham gia thử nghiệm đều có thể nhận ra những vật sáng. Ngoài ra, khi con chip được cấy vào xa hơn phía sau võng mạc, bệnh nhân đạt được kết quả tốt nhất. Họ có thể tự mình di chuyển vòng quanh phòng và đến gần những người có mặt.
H.Vy