Trước những lời chỉ trích các món đồ chơi nói trên là “vô vị”, người phát ngôn hãng Brumm biện hộ: “Chúng tôi muốn phản đối sự điên rồ của chiến tranh hạt nhân”.
T.Q