Những chú hải cẩu trên xuất hiện lần đầu tiên tại bến tàu vài tháng sau vụ động đất làm rung chuyển thành phố vào năm 1989. Kể từ đó, số lượng hải cẩu đã tăng từ khoảng 50 lên khoảng 900 hiện nay.

P.Võ