Clip người dân TP HCM đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Clip: Lê Phong.

Cả Sài Gòn rực đỏ mừng U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo - Ảnh 2.

Cả Sài Gòn rực đỏ mừng U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo - Ảnh 3.

Cả Sài Gòn rực đỏ mừng U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo - Ảnh 4.

Cả Sài Gòn rực đỏ mừng U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo - Ảnh 5.

Cả Sài Gòn rực đỏ mừng U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo - Ảnh 6.

Clip người dân TP HCM đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Clip: Lê Phong.

Cả Sài Gòn rực đỏ mừng U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo - Ảnh 8.

CĐV còn mang theo cờ Hàn Quốc để cảm ơn HLV Park Hang Seo

Cả Sài Gòn rực đỏ mừng U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo - Ảnh 9.

Cả Sài Gòn rực đỏ mừng U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo - Ảnh 10.

Cả Sài Gòn rực đỏ mừng U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo - Ảnh 11.

Cả Sài Gòn rực đỏ mừng U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo - Ảnh 12.

Cả Sài Gòn rực đỏ mừng U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo - Ảnh 13.

Niềm tin vô địch và cảm ơn nhà cầm quân Hàn Quốc tạo nên chiến tích lịch sử

Cả Sài Gòn rực đỏ mừng U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo - Ảnh 14.

Cả Sài Gòn rực đỏ mừng U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo - Ảnh 15.

Du khách nước ngoài chung vui với CĐV Việt Nam

Cả Sài Gòn rực đỏ mừng U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo - Ảnh 16.

CĐV TP HCM mừng chiến thắng

Cả Sài Gòn rực đỏ mừng U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo - Ảnh 18.

Cả Sài Gòn rực đỏ mừng U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo - Ảnh 19.

Cả Sài Gòn rực đỏ mừng U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo - Ảnh 20.

Cả Sài Gòn rực đỏ mừng U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo - Ảnh 21.

Cả Sài Gòn rực đỏ mừng U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo - Ảnh 22.

Cả Sài Gòn rực đỏ mừng U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo - Ảnh 23.

Cả Sài Gòn rực đỏ mừng U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo - Ảnh 24.

Cả Sài Gòn rực đỏ mừng U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo - Ảnh 25.

Cả Sài Gòn rực đỏ mừng U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo - Ảnh 26.

Cả Sài Gòn rực đỏ mừng U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo - Ảnh 27.

Cả Sài Gòn rực đỏ mừng U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo - Ảnh 29.

Cả Sài Gòn rực đỏ mừng U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo - Ảnh 30.

Cả Sài Gòn rực đỏ mừng U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo - Ảnh 31.

Cả Sài Gòn rực đỏ mừng U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo - Ảnh 32.

Cả Sài Gòn rực đỏ mừng U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo - Ảnh 33.

Cả Sài Gòn rực đỏ mừng U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo - Ảnh 34.

Quang Liêm - Lê Phong - Hoàng Triều - Sỹ Đông