Chelsea lại gieo sầu cho Arsenal? - Ảnh 1.

Đồ họa: TẤN NGUYÊN - Dữ liệu: ĐÀO TÙNG