Bàn thắng thứ nhất của U22 Việt Nam

Bàn thắng thứ 2 của U22 Việt Nam

Bàn thắng thứ 3 của U22 Việt Nam

Bàn thắng thứ 4 của U22 Việt Nam

A.Thanh (tổng hợp)