Lễ tái ký hợp đồng tổ chức giải giai đoạn 2018-2022

Lễ tái ký hợp đồng tổ chức giải giai đoạn 2018-2022

Dịp này, Trung tâm VTV tại TP HCM và Công ty CP Phân bón Bình Điền tái ký hợp đồng tổ chức giải giai đoạn 2018-2022.

Tin-ảnh: Đ.Tùng