Nằm trên lầu 3 NVH Thanh Niên TP HCM, CLB là sản phẩm hợp tác giữa NVH Thanh Niên TP và Minh Khang Sport.

Nằm trên lầu 3 NVH Thanh Niên TP HCM, CLB là sản phẩm hợp tác giữa NVH Thanh Niên TP và Minh Khang Sport.

Cùng các nữ sinh viên luyện dáng đẹp


Trung tâm được trang bị nhiều phương tiện tập luyện khá hiện đại nhằm phục vụ HS-SV TP HCM.

Trung tâm được trang bị nhiều phương tiện tập luyện khá hiện đại nhằm phục vụ HS-SV TP HCM.

Cùng các nữ sinh viên luyện dáng đẹp


HLV đang tư vấn cho học viên

HLV đang tư vấn cho học viên

Cùng các nữ sinh viên luyện dáng đẹp


Ngay trong ngày đầu khai trương đã có nhiều bạn đến tập luyện

Ngay trong ngày đầu khai trương đã có nhiều bạn đến tập luyện

Quang Liêm