Cúp Tôn Hoa Sen 2016: Lê Văn Duẩn áp đảo
Cúp Tôn Hoa Sen 2016: Lê Văn Duẩn áp đảo
Cúp Tôn Hoa Sen 2016: Lê Văn Duẩn áp đảo
Cúp Tôn Hoa Sen 2016: Lê Văn Duẩn áp đảo

Trong khi đó, bám đuổi quyết liệt ở phía sau là Nguyễn Tấn Hoài của Dược Domesco Đồng Tháp. Ở các vị trí thứ 3, 4 và 5 đều là các cua-rơ của Việt Nam khi lần lượt Võ Phú Trung (GAG), Trần Nguyễn Duy Nhân (QK 7) và Trịnh Đức Tâm (GAG) cạnh tranh quyết liệt.

Cúp Tôn Hoa Sen 2016: Lê Văn Duẩn áp đảo

Ngày mai 30-8, các tay đua sẽ bước vào tranh tài ở chặng 7, từ Thanh Hoá đi qua Ninh Bình – Hà Nam và kết thúc tại Nam Định với lộ trình 133 km.

Quang Liêm