Võ cổ truyền đã tồn tại và phát triển xuyên suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa độc đáo của Việt Nam. Liên hoan VCT TP HCM mở rộng lần thứ XII – 2016 quy tụ hơn 60 môn phái trên địa bàn TP HCM và các tỉnh lân cận.

Uống nước nhớ nguồn là tôn chỉ tối thượng cho những người luyện võ Việt.

Uống nước nhớ nguồn là tôn chỉ tối thượng cho những người luyện võ Việt.

Các nữ võ sinh nhí với thế đá truyền thống

Các nữ võ sinh nhí với thế đá truyền thống

Áo dài tha thướt nhưng đầy dũng mãnh trong từng đường kiếm

Áo dài tha thướt nhưng đầy dũng mãnh trong từng đường kiếm

Những cánh chim đàu đàn trong việc phát triển võ Việt

Những cánh chim đầu đàn trong việc phát triển võ Việt

Võ Việt thu hút rất nhiều giới trong xã hội

Võ Việt thu hút rất nhiều giới trong xã hội

Bài song dao truyền thống

Bài song dao truyền thống

Độc cước đại hiệp Tạ Anh Dũng của môn phái Kim Kê Tây Sơn Nhan

Độc cước đại hiệp Tạ Anh Dũng của môn phái Kim Kê Tây Sơn Nhạn

Côn nhị khúc được du nhập vào Đại Việt từ quần đảo Okinawa và được nhiều người Việt tiếp thu để bổ sung vào vốn võ

Côn nhị khúc được du nhập vào Đại Việt từ quần đảo Okinawa và được nhiều người Việt tiếp thu để bổ sung vào vốn võ

Quang Liêm