HLV Nguyễn Hữu Thắng nói về việc Xuân Trường, Văn Hậu bị thẻ vàng, còn Duy Mạnh bị căng cơ đùi

Anh Dũng