Ông Tô Văn Động, người phát ngôn Bộ VH-TT-DL, nói: “Cho đến nay, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL chưa nhận được thông báo gì từ đoàn thanh tra về việc hoàn tất quá trình thanh tra”. Cũng theo ông Động, kết quả thanh tra của Bộ VH-TT-DL cũng sẽ phải tham khảo thêm ý kiến từ các bộ, ngành liên quan như Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin - Truyền thông hay Văn phòng Chính phủ. “Việc phán quyết ai đúng, ai sai sẽ không phải là việc của một mình thanh tra bộ mà là công việc chung của những bộ, ngành có liên quan”- ông Động nói.

Người phát ngôn Bộ VH-TT-DL khẳng định: “Dù kết quả thanh tra có hay chưa thì các thành viên đoàn thanh tra cũng được yêu cầu tuyệt đối giữ bí mật và Bộ VH-TT-DL sẽ chủ trì việc công bố kết quả thanh tra một cách công khai, minh bạch”.

P.Ngọc