Ngày 14-6

Vòng 3 Copa America 2019:

-2 giờ: Bolivia - Venezuela (K+PC, FPT Play)

-2 giờ: Brazil - Peru (K+PM, FPT Play)

Ngày 24-6

Vòng 3 Copa America 2019:

-2 giờ: Qatar - Argentina (K+PM, FPT Play)

-2 giờ: Colombia - Paraguay (K+PC, FPT Play)

Ngày 25-6

Vòng 3 Copa America 2019:

-6 giờ: Ecuador - Nhật Bản (K+PC, FPT Play)

-6 giờ: Chile - Uruguay (K+PM, FPT Play)

Tường Phước