. 14 giờ: Giải Bóng chuyền Vô địch Quốc gia, Tiến nông Thanh Hóa – Quảng Ninh (VTC3 TH trực tiếp)
. 14 giờ: Giải Bóng chuyền Vô địch Quốc gia, Vietsovpetro – Lilama Hải Dương (Thể thao TV TH trực tiếp)
. 16 giờ: Giải Bóng chuyền Vô địch Quốc gia, Tràng An Ninh Bình – Quân đoàn 4 (VTC3 TH trực tiếp)
. 16 giờ: Giải Bóng chuyền Vô địch Quốc gia, Quân khu 5 – Sanest Khánh Hòa (Thể thao TV TH trực tiếp)
. 21 giờ: Giải Bóng chuyền Vô địch Quốc gia, Maseco TPHCM – Thể Công Binh đoàn 15 (VTC3 TH trực tiếp).      
A.Dũng