Nhiều vé giả trước trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc - Ảnh 1.

Trời mưa nhẹ trước giờ bóng lăn cũng không làm các CĐV nản khi xếp hàng mua vé trước sân

Nhiều vé giả trước trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc - Ảnh 2.

Dòng người cứ càng dài thêm

Nhiều vé giả trước trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc - Ảnh 3.

Nhiều người đến sau được phe vé tiếp thị tại chỗ

Nhiều vé giả trước trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc - Ảnh 4.

Lượng người tiến cận vào phóng vé đông đảo khiến nhân viên bán vé quá tải, dù sân Thông Nhất mở tất cả các phòng bán vé quanh sân

Nhiều vé giả trước trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc - Ảnh 5.

Các bãi xe quang sân đều đông, một hình ảnh lâu rồi mới có lại

Nhiều vé giả trước trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc - Ảnh 6.

Một CĐV mua nhầm vé giả

Nhiều vé giả trước trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc - Ảnh 7.

Chị ngậm ngùi khi không được vào sân

Nhiều vé giả trước trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc - Ảnh 8.

Các phe vé vẫn tích cực bán vé

Nhiều vé giả trước trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc - Ảnh 9.

Nhiều người đợi chờ để được mua vé vào sân dù đã cận giờ đá

Quang Liêm