Đội tuyển quyền taekwondo của Việt Nam Ảnh: Thanh Huy
Đội tuyển quyền taekwondo của Việt Nam Ảnh: Thanh Huy

Trước đó, tại Manila đã diễn ra cuộc họp Hội đồng Hiệp hội taekwondo châu Á (ATU). Ông Trương Ngọc Để, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, được các thành viên của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ bầu vào Ban Thường vụ Hiệp hội Taekwondo châu Á.

Q.Liêm