Rạng danh Việt Nam tại đấu trường SEA Games 29 - Ảnh 1.

Rạng danh Việt Nam tại đấu trường SEA Games 29 - Ảnh 2.

Rạng danh Việt Nam tại đấu trường SEA Games 29 - Ảnh 3.

Rạng danh Việt Nam tại đấu trường SEA Games 29 - Ảnh 4.

Vương Fương Anh - Quang Liêm - Đào Tùng