Trong khi đó, tay vợt Nguyễn Tiến Minh được trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 sau những đóng góp cho cầu lông Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

Tại đại hội, ông Lê Đăng Xu (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 1) được bầu làm chủ tịch liên đoàn.

M.D