Đường phố xung quanh sân vận động Thammasat và trên khán dài nhuộm đỏ màu áo của các cổ động viên Việt Nam.

Không chỉ với trang phục là những chiếc áo cờ đỏ sao vàng, các cổ động viên còn trang bị băng rôn, kèn, trống cổ vũ đội nhà.

Cổ động viên Việt Nam nhuộm rực đất Thái

Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan: Áo đỏ sao vàng nhuộm rực sân vận động - Ảnh 2.
Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan: Áo đỏ sao vàng nhuộm rực sân vận động - Ảnh 3.
Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan: Áo đỏ sao vàng nhuộm rực sân vận động - Ảnh 4.
Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan: Áo đỏ sao vàng nhuộm rực sân vận động - Ảnh 5.
Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan: Áo đỏ sao vàng nhuộm rực sân vận động - Ảnh 6.
Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan: Áo đỏ sao vàng nhuộm rực sân vận động - Ảnh 7.
Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan: Áo đỏ sao vàng nhuộm rực sân vận động - Ảnh 8.
Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan: Áo đỏ sao vàng nhuộm rực sân vận động - Ảnh 9.
Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan: Áo đỏ sao vàng nhuộm rực sân vận động - Ảnh 10.
Hữu Dũng