Xếp hàng chờ mua vé trận giao hữu Việt Nam - Afghanistan

Ngọc Lý - Minh Diễm